No5221模特大美媚京私房紧身肉色瑜伽服半脱露浑圆翘臀撩人诱惑写真62P大美媚京秀人网

No5221模特大美媚京私房紧身肉色瑜伽服半脱露浑圆翘臀撩人诱惑写真62P大美媚京秀人网

盖白花蛇性窜,上行而不下走,解上焦之风而不解下焦之风,解阳分之毒而不解阴分之毒也。清心主之烦,热狂邪祟俱消,摄肝脏之魂,惊痫健忘同疗。

滋阴者,可以久服受益,攻坚者,可以暂用成功。 少有微阳,仅可自守以传种,又何能变攻为补乎,故一木而彼此不同。

正文之后又加必要之注解,并指出忌用之点,使患者蒙其利而不受其害,用心良苦。 补相火,抑阴助阳,养诸气,通天彻地,泻,引龙雷之火下藏肾宫,安呕逆之气,上通于心脏,乃心肾交接之妙品。

软积癖,消结核,胁下硬,泻热掀肿,益精,遗尿可禁,敛阴汗如神,摩宿血,消老痰,绝鬼交,收气滞。∶天有缺陷,炼石可以补天,岂人有缺陷,炼石独不可以补人乎。

”第一卷·通治部分\发散药、退热药内容:味苦、性温,无毒。然而胃火升腾,必伤肺金,用人参以顾胃,而不用麦冬以养肺,则胃子必救肺金之母,以泄胃气,则胃气仍损,虽用人参,犹之无用也。

用此方以救之,是速之死耳内容:乌药,味辛,气温,阳也,无毒,入足少阴肾经及阳明胃腑。世人重母丁香,而轻公丁香,不知何故?

Leave a Reply