No4269女神芝芝Booty私房薄透新娘服饰配白丝吊袜秀惹火身材诱惑写真92P芝芝秀人网

No4269女神芝芝Booty私房薄透新娘服饰配白丝吊袜秀惹火身材诱惑写真92P芝芝秀人网

 燔熬烹炙之物,肥甘醇浓之味,过于贪饕,酿成内热,津液干涸,不得不求济于外水,水入胃中,不能游溢精气,上输于肺,而肺又因胃火之炽,不能通调水道,于是合内外之水建瓴而下,饮一溲二,不但外水难化,且平日素酝,水精竭绝,而尽输于下,较暴注、暴泄为尤甚,此竭泽之火,不尽不止也。人有口渴饮水,忽然大泻,一日或十余行,或数十行,昼夜之间,泻至数百次,完谷不化,直下无留,人以为火泻也,谁知是肾水不足以制火乎。

盖水乃阴物,阴居阳地,不肯遽入于小肠,心又因水制,力不能分消,移其水以入于膀胱,故水停心下作声。 每日白滚水送下三钱,不须服完愈。

人生后天,以脾胃为主。治法必须清膀胱之热,以迅利其小便。

夫花木之精有何毒?虽其性亦迅烈不平,然胜于吐法实多也。

虽然大肠之开阖,虽肾水润之,亦肾火主之也。吾舒其心气,则火得遂其炎上之性;吾顺其肝气,则木得遂其条达之性矣。

一剂而牵掣定,再剂而歪张止,三剂不再发。烦躁口渴,面红而热,时索饮食,饮后仍渴,食后仍饥,两足乏力,不能起立,吐痰甚多,人以为阳明之实火也,谁知是阳明之虚火乎。

Leave a Reply